Img Img Img

De opening

1. Prinsjesdag

Op dinsdag 21 september is het weer Prinsjesdag. Op deze dag worden de plannen van het kabinet voor 2011 bekend gemaakt. Op de website www.prinsjesdag2010.nl is alles te vinden over Prinsjesdag, de kabinetsplannen en de inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid.

De kabinetsplannen voor 2011 raken ons allemaal, maar wat gaan we ervan merken? Op de website krijgt u hier op diverse manieren antwoord op.

Zo vindt u op de website de samenvatting van de Miljoenennota, waarin naast een toelichting op de kabinetsplannen tevens wordt ingegaan op de economische en financiële situatie van Nederland. Ook is er de optie om de Miljoenennota en het Belastingplan op thema’s te doorzoeken.

Verder kunt u op de website het Huishoudboekje van Nederland bekijken. U krijgt op een interactieve manier inzicht in de inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid. Het huishoudboekje geeft antwoord op de vragen als 'wat zijn de inkomsten van de overheid en waar geeft de overheid geld aan uit én hoeveel'. Wist u bijvoorbeeld dat in 2011 1,9 miljoen gezinnen kinderbijslag krijgen? De overheid geeft dan 3,3 miljard euro uit aan kinderbijslag. Bijna ieder gezin met thuiswonende kinderen onder de 16 jaar krijgt kinderbijslag, ongeacht het inkomen. Daarnaast besteedt de overheid 202 miljoen euro aan het voorkomen van infecties en chronische ziektes. Daarom is bijvoorbeeld besloten om baby’s ook in te gaan enten tegen hepatitis B. De zuigelingenvaccinatie tegen hepatitis B maakt uiterlijk 1 januari 2012 onderdeel uit van het Rijks Vaccinatie Programma. Wilt u meer weten over de uitgaven van de Rijksoverheid? Ga dan naar Huishoudboekje van Nederland.

Naast inhoudelijke informatie kunt u op de website ook terecht voor foto’s van de hoedjesparade en de route van de Gouden Koets. Nieuw dit jaar is dat u een Layar van de route van de Gouden Koets kunt installeren op uw mobiele telefoon (alleen te installeren op een iPhone of een telefoon met het besturingssysteem Android). De Layar is een interactieve routeplanner. Met deze Layar kunt u de route van de Gouden Koets zelf volgen en lopen én krijgt u uitleg bij de monumenten en gebouwen die u passeert.

Kortom, op de Prinsjesdag website vindt u alle informatie over Prinsjesdag en de kabinetsplannen voor 2011.  

Het gezin kiest!

Op 15 mei, de internationale dag van het gezin, ging de Stiching Gezin officieel van start via een speciale bijeenkomst met als thema: Het gezin kiest!

Tijdens deze bijeenkomst werd vanuit verschillende gezichtspunten toegelicht waarom deze stichting noodzakelijk is. Vervolgens werd de Kieswijzer voor het Gezin gepresenteerd. Afgesloten werd met een debat met vertegenwoordigers van de wetenschap en de politiek over gezinsbeleid.

Het volledige programma:

 1. Nell Coumans: Ouders als partners in beleid

 2. Jan Willem Roseboom: Gezin-zijn is geweldig!
  Zie de website www.familyfactory.nu.

 3. Peter Cuyvers: Vertrouw [de] ouders

 4. Uitreiking Kees de Hoog prijs 2010.

 5. Katinka Slump: Rechten van ouders in het onderwijs.
  Zie ook het artikel Positie van ouders moet beter.

 6. Rob van Pagée: Van verzorgingsstaat naar participatie .
  Lees ook dit interview.

 7. Presentatie Kieswijzer voor het Gezin. Lees ook de volledige tekst!

 8. Debat met politiek en wetenschap over gezinsbeleid. Deelnemers: