Img Img Img

Artikelen

1. Voortgang passend onderwijs

De samenwerkingsverbanden en scholen zijn per 1 augustus 2014 goed van start gegaan met passend onderwijs. Veel scholen en samenwerkingsverbanden gebruiken de ruimte die zij hebben om een passende plek voor leerlingen te zoeken. Tegelijkertijd zien we dat nog te veel leerlingen ongeoorloofd niet naar school gaan. Voor meer informatie, zie: https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven/archief/artikel/voorbeeld/nap-previews-pid68144/6c7ba114-8ee3-4a64-86ab-ff1897d34c00?securityKey=BfpwhhPryk-SMXSyGKQPYUjA-7QikXmByO8t6EjiAI01&utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Primair+onderwijs hier .

2. Artikel 23 en de vrijheid van onderwijs

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad artikel 23 van de Grondwet tegen het licht gehouden. Een van de conclusies in het advies 'Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief' is dat de vrijheid van onderwijs nog steeds een goede basis vormt voor het onderwijsstelsel in Nederland, maar dat er meer ruimte moet komen voor het stichten van scholen. Voor meer informatie, zie: hier.

3. GGD moet stoppen met vragenlijst over seksueel gedrag

Ouderorganisaties en regeringspartij VVD hebben geschokt gereageerd op vragenlijsten die door de GGD aan tweedeklassers worden voorgelegd. De jongeren van 13 en 14 jaar worden hiermee op een zeer expliciete manier gevraagd naar hun seksuele ervaringen. Dit meldt het AD.

Lees het hele artikel!

Dit speelt al sinds 2008, zie ook De onbeschaamde vragenlijst uit het EKD!

4. Het inkomensdal

In 2012 leefde 7,3 procent van de ouderparen met minderjarige kinderen minstens een jaar onder de lage inkomensgrens. Verder lezen: hier.

5. Het gaat niet zo lekker

Wat velen al lang wisten, is nu dan ook officieel aangetoond: veel Nederlanders leven onder de armoedegrens. Zie hier het rapport van het CBS: Armoedesignalement 2013. Gelukkig kun je het document daar ook gratis downloade, zodat het voor ieder toegankelijk is.

6. Sociale uitgaven en Gezinspolitiek

Volgens cijfers van Eurostat gaf Nederland in 2011 32,3% van het bruto nationaal product uit aan sociale bescherming. Ten opzichte van de jaren daarvoor zien we een kleine toename van dit percentage. Nederland gaf dit bedrag in 2011 procentueel als volgt uit:
Ziektekosten  43.4  
Ouderen  39.4  
Huisvesting  8.4  
Werkeloosheid  4.8  
Gezin  4.0  
Dus de posten ziektekosten en ouderen vormen samen 82.8% van onze sociale uitgaven. Als we dit vergelijken met andere Europese landen, waarbij EU28 het gemiddelde is voor de 28 landen van de Europese Unie, dan ziet het er heel anders uit. Met de totale uitgaven per hoofd van de bevolking neemt Nederland de 3e plaats in. Per kostenpost eindigen we op de volgende plaatsen:
Huisvesting2e plaats
Ziektekosten5e plaats
Werkeloosheid14e plaats
Ouderen28e plaats
Gezin33e (laatste) plaats
Conclusie: Nederland geeft relatief weinig tot zeer weinig uit aan ouderen en aan het gezin!

Hieronder de overzichten per groep:

Gezin
Met de gezinsuitgaven neemt Nederland de laatste plaats in. Er is een groot verschil met België en Duitsland.
Luxemburg  16.5  
Denemarken  12.5  
Hongarije  12.5  
Noorwegen  12.5  
Estland  12.4  
Ierland  12.0  
IJsland  11.4  
Finland  11.2  
Duitsland  11.1  
Bulgarije  11.0  
Zweden  10.7  
Lithauen  10.4  
Oostenrijk  9.9  
Slowakije  9.9  
Cyprus  9.0  
RoemeniŽ  8.9  
SloveniŽ  8.9  
Frankrijk  8.2  
EU28  8.0  
KroatiŽ  8.0  
BelgiŽ  7.8  
Letland  7.6  
Polen  7.2  
Malta  6.4  
Verenigd Koninkrijk  6.4  
ServiŽ  6.4  
Griekenland  6.2  
TsjechiŽ  5.9  
Spanje  5.4  
Zwitserland  5.3  
Portugal  4.9  
ItaliŽ  4.8  
Nederland  4.0  

Ouderen
Nederland staat hier in de achterhoede, net iets onder België en Duitsland.
ServiŽ  53.7  
Griekenland  52.1  
Oostenrijk  50.6  
Bulgarije  50.2  
Zwitserland  49.2  
TsjechiŽ  48.9  
Cyprus  48.1  
SloveniŽ  47.0  
Hongarije  46.3  
EU28  45.7  
Frankrijk  45.4  
Litouwen  44.1  
Estland  44.0  
Spanje  43.8  
Slowakije  43.6  
Verenigd Koninkrijk  43.6  
Denemarken  43.4  
Zweden  42.8  
Duitsland  40.4  
Finland  40.0  
BelgiŽ  39.8  
Nederland  39.4  
KroatiŽ  38.1  
Luxemburg  37.4  
Noorwegen  33.1  
IJsland  25.6  
Ierland  23.4  

Werkeloosheid
Nederland staat hier in de middenmoot, net boven Duitsland. Opvallend is de hoge positie van België.
Spanje  14.6  
BelgiŽ  12.8  
Ierland  11.5  
Griekenland  7.4  
Finland  7.0  
Frankrijk  6.6  
IJsland  6.3  
EU28  5.6  
Denemarken  5.5  
Portugal  5.5  
Cyprus  5.4  
Luxemburg  5.3  
Oostenrijk  5.3  
Letland  4.8  
Nederland  4.8  
Slowakije  4.7  
Duitsland  4.6  
Zweden  4.0  
Hongarije  3.7  
TsjechiŽ  3.6  
ServiŽ  3.6  
Bulgarije  3.4  
Litouwen  3.4  
SloveniŽ  3.3  
Zwitserland  3.1  
Estland  2.9  
ItaliŽ  2.9  
Malta  2.8  
Noorwegen  2.7  
Verenigd Koninkrijk  2.6  
KroatiŽ  2.4  
RoemeniŽ  1.6  
Polen  1.5  

Gezondheidszorg
Hier staat Nederland erg hoog, onze gezondheidszorg is erg duur! We staan vlak boven Duitsland, maar België zit onder het EU28-gemiddelde.
KroatiŽ  51.1  
Ierland  49.5  
IJsland  48.3  
Noorwegen  48.0  
Nederland  43.4  
Duitsland  41.1  
Verenigd Koninkrijk  40.8  
TsjechiŽ  39.5  
Estland  39.4  
Slowakije  39.4  
Zwitserland  39.0  
Zweden  38.7  
SloveniŽ  38.5  
Finland  37.4  
Litouwen  37.3  
EU28  37.1  
Luxemburg  37.1  
BelgiŽ  36.3  
Hongarije  35.3  
ServiŽ  35.2  
Frankrijk  34.7  
Spanje  34.4  
RoemeniŽ  34.2  
Bulgarije  33.9  
Malta  33.5  
Denemarken  33.3  
Portugal  33.3  
Oostenrijk  32.8  
Polen  32.0  
Griekenland  30.7  
ItaliŽ  30.6  
Letland  30.0  
Cyprus  26.0  

Huisvesting
Hier staat Nederland bijna bovenaan. Wij geven aan huisvesting veel meer uit dan in België en Duitsland.
Cyprus  11.4  
Nederland  8.4  
IJsland  8.4  
Verenigd Koninkrijk  6.6  
Denemarken  5.3  
Frankrijk  5.0  
Litouwen  4.7  
Finland  4.4  
Zweden  3.9  
Luxemburg  3.7  
EU28  3.6  
Ierland  3.6  
Noorwegen  3.6  
Griekenland  3.5  
Zwitserland  3.4  
BelgiŽ  3.3  
Duitsland  2.8  
Letland  2.7  
Malta  2.7  
Slowakije  2.4  
SloveniŽ  2.3  
Hongarije  2.2  
TsjechiŽ  2.1  
ServiŽ  2.1  
Spanje  1.7  
RoemeniŽ  1.7  
Bulgarije  1.5  
Oostenrijk  1.5  
Estland  1.2  
Portugal  1.2  
Polen  1.1  
KroatiŽ  0.4  
ItaliŽ  0.3  
Ten slotte een overzicht van de sociale uitgaven per land als percentage van het bruto nationale product. We geven ongeveer evenveel uit als België, maar Duitsland staat een stuk lager, vlak boven het EU28-gemiddelde.
Denemarken  34.3  
Frankrijk  33.6  
Nederland  32.3  
BelgiŽ  30.4  
Griekenland  30.2  
Finland  30.0  
ItaliŽ  29.7  
Ierland  29.6  
Zweden  29.6  
Oostenrijk  29.5  
Duitsland  29.4  
EU28  29.1  
Verenigd Koninkrijk  27.3  
Zwitserland  26.6  
Portugal  26.5  
Spanje  26.1  
Noorwegen  25.2  
SloveniŽ  25.0  
IJsland  25.0  
Hongarije  23.0  
Cyprus  22.8  
Luxemburg  22.5  
KroatiŽ  20.6  
TsjechiŽ  20.4  
Polen  19.2  
Malta  18.9  
Slowakije  18.2  
Bulgarije  17.7  
Litouwen  17.0  
RoemeniŽ  16.3  
Estland  16.1  
Letland  15.1  

 

7. Wettelijk minimumloon

Voor het wettelijk minimumloon in 2014, kijk hier.

In de rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2014 opgenomen, zie: hier.

8. Schoolboeken

Ouders met kinderen op de middelbare school hoeven ook in de toekomst niet te betalen voor de schoolboeken. Dit blijft een maatschappelijke verantwoordlijkheid. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met intrekking van het wetsvoorstel dat een einde moest maken aan de gratis schoolboeken. Dit besluit vloeit voort uit de begrotingsafspraken die het kabinet, de coalitiepartijen, D66, CU en SGP hebben gemaakt.

Het geld dat (middelbare) scholen krijgen voor leermiddelen, zoals schoolboeken mogen zij naar eigen inzicht besteden, passend bij de visie en het leermiddelenbeleid van de school. Omdat het kabinet moderne leermiddelen en digitalisering van lesmateriaal wil bevorderen zullen met de verschillende onderwijssectoren afspraken worden gemaakt over verdere modernisering en digitalisering van het lesmateriaal. Zie: hier.

9. Kindregelingen: eenvoudiger en effectiever

  Kindregelingen: eenvoudiger en effectiever
  Nieuwsbericht | 03-09-2013

  Er komen minder regelingen voor ouders met kinderen. Nu bestaan er elf regelingen, in 2015 zijn dat er nog vier. Door de vereenvoudiging worden de regelingen effectiever en werken vanuit de bijstand lonend. Zo ontvangen alle alleenstaande ouders met een minimuminkomen voortaan dezelfde financiële ondersteuning. Hierdoor gaan alleenstaande ouders met kinderen erop vooruit als ze gaan werken tegen een minimumloon. Nu leveren deze ouders in als ze gaan werken. Het wordt ook duidelijker voor ouders wat het effect is van een verandering in hun situatie voor de overheidsbijdrage die ze ontvangen.

Lees verder: hier.

10. Kinderrechtenmonitor 2012

Het gaat goed met kinderen in Nederland. Nederlandse kinderen zijn vergeleken met kinderen uit andere rijke landen de gelukkigste van de wereld, zo blijkt uit onderzoeken. Toch gaat het ook hier niet altijd goed met de kinderrechten. Dat staat in de eerste Kinderrechtenmonitor van de Kinderombudsman. Lees meer bij de kinderombudsman. Ook de Telegraaf rapporteert erover.

11. Kinderombudsman: aanpak gemeenten voor kinderen in armoede moet beter

Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor kinderen, die opgroeien in armoede. De Kinderombudsman vraagt gemeenten een beleid te ontwikkelen, speciaal gericht op kinderen in armoede. Kinderombudsman Marc Dullaert heeft vandaag zijn onderzoek over kinderen in armoede aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ZIE:
hier.

12. Middelenmisbruik en verslaving

Van alle scholieren in het voortgezet onderwijs rookt 4 procent meer dan tien sigaretten op een dag. Van de 14-jarigen drinkt 16 procent in het weekend vijf of meer glazen alcohol. En in de afgelopen maand heeft 14 procent van de 17- en 18-jarige jongens meer dan tien keer geblowd. Als ouders duidelijke regels stellen kunnen zij voorkomen dat gewoon experimenteergedrag van hun kind uitmondt in een (verslavings)probleem.

Verder lezen: hier.

12.1. Twee ouders

Het merendeel van de gezinnen op de wereld heeft nog steeds twee ouders. Dat blijkt uit de World Family Map, een nieuwe site met wereldwijde gegevens over gezinnen. Lees verder: hier.

13. Slachtoffer van misbruik?

Meld het bij: www.hulplijnseksueelmisbruik.nl.

14. Nederlandse leerlingen zijn sociaal vaardig

Het sociaal functioneren van leerlingen in groep 8 is over het algemeen goed. Dat blijkt uit Cito-onderzoek naar sociale competenties in het basisonderwijs, uitgevoerd in 2011. Zie hier.

15. Welke hulp is er voor jeugd?

Zie: www.voordejeugd.nl.

16. Minder kinderopvangtoeslag

In 2013 krijgen de meeste ouders minder kinderopvangtoeslag van de overheid, ouders zullen zelf een groter gedeelte van de kosten moeten betalen. Dit blijkt uit het besluit kinderopvangtoeslag dat op 18 oktober 2012 is gepubliceerd, verder lezen: hier.

17. Omringd door zorg, toch niet veilig

Commissie-Samson presenteert rapport 'Omringd door zorg, toch niet veilig' Kinderen die uit huis zijn geplaatst door de kinderrechter hebben sinds 1945 niet altijd de bescherming tegen seksueel misbruik gekregen, waarop ze recht hadden.

Zie: hier.

18. Positie ouders in het passend onderwijs niet gelijkwaardig

Ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte hebben geen gelijkwaardige positie ten opzichte van leraren en scholen. De nieuwe Wet passend onderwijs, die tot doel heeft voor elk kind een passende plaats op school te realiseren, verandert hier te weinig aan Lees verder: hier.

19. Dossier over gezinnen

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een dossier samengesteld over Gezinnen. Het dossier geeft een algemeen beeld van gezinnen en opvoeden in Nederland. Ook bevat het dossier cijfers, erkende interventies, instrumenten, methodieken, kennis over wat werkt en beleid.

Zie hier voor het dossier.

20. Blog over Jeugdzorg

Lees de blog over jeugdzorg!

21. Verraderlijk gewoon, Marigo Teeuwen

Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht

ISBN: 978 90 8850 325 2 | 192 pagina's
Marigo Teeuwen

Nieuw UvA-onderzoek biedt zorgwekkende blik

In het jeugdstrafrecht zijn licht verstandelijk gehandicapte jongeren de laatste twee decennia sterk oververtegenwoordigd geraakt, terwijl ze in de vrijwillige hulpverlening ondervertegenwoordigd blijven. Verraderlijk gewoon, het resultaat van drie jaar onderzoek, levert zorgwekkende uitkomsten op. Hoewel uit het dossieronderzoek blijkt dat er een relatie is tussen handicap en delict, nemen LVGíers in het strafrecht geen aparte positie in. Ze worden steeds meer als 'normale jongeren' bejegend.

"In deze studie wordt de wereld van licht verstandelijk gehandicapte jongeren ( LVG-ers) op indringende wijze beschreven, aan de hand van hun ervaringen met politie en justitie. Hun beperkte vermogens en inzichten in eigen gedrag roepen vragen op over schuld en straf, die het strafrechtelijke systeem onder ogen zal moeten zien." K. Schuyt, emeritus hoogleraar sociologie, Universiteit van Amsterdam.

"Lees dit boek; Teeuwen laat overtuigend zien dat het gelijk behandelen van ongelijken onverwachte en ongewenste uitkomsten met zich meebrengt."

J.W. Duyvendak, hoogleraar sociologie, Universiteit van Amsterdam.

Prijs € 24,90

22. Ouders en voortgezet onderwijs

Positief en regelmatig contact tussen school en ouders bevordert de ontwikkeling van kinderen. De ĎHandreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijsí beschrijft waarom en op welke momenten dat contact belangrijk is. Gratis via www.nji.nl te downloaden.

23. Tijdelijke aanpassing werktijden na ouderschapsverlof mogelijk

Een werknemer die het recht op ouderschapsverlof volledig heeft gebruikt, kan de werkgever verzoeken om tijdelijke aanpassing van het werkpatroon in verband met de zorg voor het kind.

Lees verder: hier.

24. Verhaal schade door vandalisme op ouders

  Als kinderen zich schuldig hebben gemaakt aan vandalisme, dan moeten de ouders voortaan voor de schade aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dat staat in het wetsvoorstel dat CDA Tweede Kamerlid Coskun Cörüz deze week in gaat dienen. Vandalisme door jongeren zorgt jaarlijks voor een kostenpost van vele miljoenen euroís. Onder jongeren van 12 tot 17 jaar is vernieling het meest voorkomende strafbare feit.
Lees het hele verhaal hier.

Wat vindt u? Praat mee op de blog!

25. Duurzame aanpak jeugdzorg

We moeten werken aan een duurzame toekomst, dat besef groeit in Nederland. Ook de jeugdzorg vraagt om een duurzamer aanpak. Gezinshuizen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren, vindt Gerard Besten, oprichter van Gezinshuis.com.

Lees hier verder.

26. Website voor bijstandsmoeders

Mijn Route is een website waarmee alleenstaande moeders met een (aanvullende) bijstandsuitkering hun persoonlijke situatie kunnen verbeteren door het heft in eigen hand te nemen.

27. Kamp lost armoedeval voor alleenstaande ouders op

Nieuwsbericht | 08-02-2012
  Alleenstaande ouders die vanuit de uitkering gaan werken, gaan er vanaf 2014 flink op vooruit. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lost de zogenoemde armoedeval voor alleenstaande ouders op. Zie hier.

  Vragen en antwoorden over kindregelingen die voornamelijk zijn bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van kinderen en om het mogelijk te maken werken met de zorg voor kinderen te combineren. Zie hier.

28. Nieuwe regels kinderopvang duperen ouders

Nieuwe kinderopvangregels duperen ouders, zie hier.

29. Passend onderwijs

Hoe nu verder met passend onderwijs? Zie de nieuwe regels.

30. Dag van het vergeten kind

Dag van het vergeten kind (4-2-2012) komt met een wensenlijst.

31. Brief minister Van Bijsterveldt over betrokkendheid ouders bij school

De Kamerbrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer over betrokkenheid van ouders bij school staat: hier.

31.1. School en ouder, zoek de band

Minister Van Bijsterveldt vindt dat er meer betrokkenheid moet komen van ouders bij scholen. Ze pleit voor bindende afspraken over onderwijs en opvoeding. Ouders en leraren moeten meer samen optrekken.foto Job van der Molen/GPD Ouders zijn niet 'los te verkrijgen', ze komen mee met hun kinderen. Vanaf dat moment delen ze met onderwijsprofessionals een gemeenschappelijk belang: samen optimale omstandigheden creëren voor de ontwikkeling en het leren van hun kind, thuis en op school. Ouders hebben de eindverantwoordelijkheid over de opvoeding en de begeleiding van hun kind en voeren daarover de regie.

Lees verder http://www.brabantsdagblad.nl/mening/10302118/School-en-ouder,-zoek-de-band.ece hier.

31.2. Minister weigert gemeenten instemmingsrecht passend onderwijs

De gemeenten krijgen geen instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van de beoogde samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Het instemmingsrecht is nodig omdat het wetsvoorstel onvoldoende duidelijkheid geeft over de verschillende verantwoordelijkheden voor de ondersteuning van jeugdigen.

Lees het hele bericht hier.

32. Bijzondere leerstoel jeugdbescherming

Nieuwsbericht | 20-01-2012

Jeugdbescherming is een ingewikkeld onderwerp. Het kind zelf, de ouders en de Raad voor de Kinderbescherming als onderdeel van de overheid zijn erbij betrokken. Elk met hun eigen verantwoordelijkheden en met verschillende rechten en plichten. Dat betekent: werken in een spanningsveld en geconfronteerd worden met dilemmaís. Ouders hebben het recht om hun kinderen naar eigen inzicht op te voeden. Kinderen hebben het recht op een evenwichtige ontwikkeling. Als die ontwikkeling gevaar loopt, heeft het kind recht op bescherming. Maar wanneer schiet de opvoeding tekort en is ingrijpen geboden? En wat is in het belang van het kind? Lees verder: hier.

33. De nieuwe onderwijswet!

Eind januari buigt de Tweede Kamer zich over de nieuwe onderwijswet van minister van Bijsterveldt. ( nl.wikipedia.org/wiki/Marja_van_Bijsterveldt). Ze heeft nogal wat voorstellen gedaan om het onderwijs aan onze kinderen te veranderen. Het begon met de oproep aan ouders om meer betrokken te zijn bij de scholen van hun kinderen. En dat in een tijd waarin onderzoeken aantonen dat ouder meer dan ooit tijd aan kinderen en opvoeding besteden.

Die oproep van minister van Bijsterveldt is vreemd want in haar nieuwe onderwijswet ontneemt ze diezelfde ouders het recht op enige zeggenschap over hun kind. Als er voor een kind met een speciale zorgbehoefte een onderwijsplan gemaakt moet worden, dan hoeft er enkel met de ouders gesproken te worden over mogelijkheden, maar goedkeuring van de ouders is niet meer nodig. School gaat dus eenzijdig bepalen wat het beste is en op welke school dat onderwijs het best gegeven kan worden.

Van Bijsterveldt gaat nóg een stapje verder. Het recht om te protesteren hiertegen wordt ouders ontnomen. Mocht je toch een aanklacht indienen, dan wordt je een aantal rechten ontnomen. En er mag alleen nog geprotesteerd worden bij instanties die diezelfde van Bijsterveldt ons aanwijst.

De praktijk: Leerkrachten zijn onvoldoende opgeleid om voor kinderen met een lichamelijke beperking een handelingsplan op maat samen te stellen, daarbij is hulp van de ouders (de experts van het kind) nodig. M.a.w. ouders zijn verplicht om hun kind naar een instantie te sturen zonder dat ze zekerheid hebben dat hun kind voldoende zorg krijgt. En dat terwijl experts aangeven dat ouders een betere beoordelaar zijn van hun kinderen zijn dan professionals. Zie bijvoorbeeld het onderzoek van Gert Kroes dat laat zien dat de ouderlijke intuïtie vaak erg zuiver is en meer objectief dan de beoordeling van de professionals (zie hiervoor de samenvatting, of hier voor het proefschrift)!

Leerkrachten krijgen op die manier steeds meer zeggenschap die de ouders ontnomen wordt. Om leerkrachten hierin tegemoet te komen wil diezelfde van Bijsterveldt scholen inzage geven in alle gegevens van de kinderen met behulp van het Burgerservicenummer.

Hiermee gaat van Bijsterveldt té ver, daarvoor is het BSN niet bedoeld.

Het voorstel van van Bijsterveldt wordt binnenkort in de Tweede Kamer besproken. Laten we hopen dat de leden in de Tweede Kamer wat meer respect hebben voor kind en ouders en niet meegaan in het voorstel van de minister van Onderwijs.

Reageert u met zín allen op het onderzoek op: www.ouders.nl/mond2011-onderzoek.htm.

Iedere proteststem telt!

Hier staat een bijdrage voor onze minister van onderwijs, met achtergrondinformatie:

34. School moet visie op ouders hebben

Basisscholen hebben elke dag met ouders te maken. Maar hebben ze ook een visie op ouders? Pabo≠docent Tonnis Bolks vreest dat dit vaak niet het geval is. Daarom schreef hij er een boek over. Zijn uitgangspunt: "Ouders hebben altijd gelijk." Verder lezen: hier.

35. Veranderingen op 1 januari 2012

In 2012 worden verschillende veranderingen van kracht waar veel mensen mee te maken krijgen. Zo verandert bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag, wordt de basiszorgverzekering soberder en gaan boetes voor snelheidsovertredingen omhoog.

Lees verder: hier.

36. Partnerschap tussen ouders en school

Scholen mogen ouders nadrukkelijker aanspreken op hun bijdrage aan het verbeteren van de leerprestaties van hun kind, hun inzet voor de school en het ondersteunen en respecteren van het gezag van de leraren. Lees verder: hier.

37. Data zomervakantie

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging over de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs, zal de zomervakantie in die sector naar verwachting met een week worden ingekort. Dat heeft gevolgen voor de data van de zomervakanties vanaf 2013, zie: hier.

38. Kabinet bundelt krachten tegen kindermishandeling

Nieuwsbericht | 28-11-2011

Medici, jeugdzorg en justitie gaan bij een melding van kindermishandeling gelijktijdig onderzoek doen naar het kind en de gezinssituatie. Met 1 gezamenlijk plan van aanpak werken alle betrokken professionals aan de veiligheid van het kind, de hulpverlening in het gezin en de aanpak van de daders.

Lees verder: hier.

39. Website voor andere schooltijden

Een website is een vraagbaak voor iedereen die is geïnteresseerd in de mogelijkheden van andere schooltijden. Met praktische en praktijkgerichte informatie: voor schoolbesturen, schoolleiders, leerkrachten, mensen uit de kinderopvang, ouders en wethouders. Lees verder op: www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/.

40. Nieuwe exameneisen

De nieuwe exameneisen voor het jaar 2012 staan hier.

41. Een stelsel dat kinderen stimuleert en ondersteunt

Een eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning voor jeugd waarin ouders, kinderen en andere opvoeders in elke gemeente gemakkelijker terechtkunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. Zo worden zij eerder en sneller op maat geholpen als het niet op eigen kracht lukt. Een stelsel dat kinderen stimuleert en ondersteunt om mee te doen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dat is de inzet van het kabinet met de brief Geen kind buiten spel.

42. beeld van de jeugd 2011, Landelijke Jeugdmonitor

Regionaal beeld van de jeugd 2011 geeft de situatie weer van jongeren per provincie, waarbij ook zoveel mogelijk de gemeenten aan bod komen. De onderwerpen zijn verdeeld over de thema's jongeren en gezin, gezondheid en welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid en justitie.

Het is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website www.landelijkejeugdmonitor.nl staan. Lees verder: hier.

43. Wonen in een gezinshuis of pleeggezin

Onderzoek van de Stichting Alexander wees uit dat het wonen in een gezinshuis of pleeggezin dichter bij 'gewoon leven' komt dan het wonen in een leefgroep. Stichting Alexander heeft dit onderzocht aan de hand van de Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C.

Met name tijdens het verblijf zijn er grote verschillen te benoemen tussen gezinshuizen en pleeggezinnen enerzijds, en leefgroepen anderzijds. Denk dan aan de keuzevrijheid voor een hobby, maar ook dat het wonen in een gezinshuis of pleeggezin dichter bij 'gewoon leven' komt dan het wonen in een leefgroep.

44. Gezinsbeleid in Nederland

Nederland telt bijna twee miljoen gezinnen. Hoe ziet het gezinsleven van de meeste gezinnen eruit? Welke opvoedstijlen zijn er? Hoe beleven de ouders de opvoeding? En aan wie leggen ze hun opvoedvragen voor? Het dossier Gezinnen geeft een algemeen beeld van gezinnen en opvoeden in Nederland.

45. Bescherm kind tegen digitaal dossier

Het elektronisch kinddossier was lange tijd onderwerp van discussie, maar is inmiddels vrijwel geruisloos ingevoerd. Sociologe en moeder Annelies Blom schrok van de verstrekkende gevolgen. Ze wil haar kinderen tegen overheidsbemoeienis beschermen, maar wie niet meedoet aan het Digitaal Dossier Jeugdgezondheid kan een huisbezoek verwachten, blijkt uit een discussie in DeGids.fm. Lees het hele artikel op DeGids.fm, en bekijk een fragment.

46. Rapport: Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit jaarverslag bieden we u een overzicht van de gegevens die de AMKís in 2010 registreerden en de ontwikkelingen die zich sinds 2005 hebben voorgedaan.

Lees het Rapport: Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK), en u weet het antwoord!

47. Bezuinigingen Kindgebonden Budget

Bezuinigingen in de kinderopvang en een wijziging van de Wet op het kindgebonden budget:
 1. Het kabinet schrapt in 2013 de kindertoeslag in box 3, de aftrek van de kosten voor levensonderhoud van kinderen en de ouderschapsverlofkorting.
 2. Het kindgebonden budget wordt beperkt tot twee kinderen.
Lees verder op: hier.

48. Verantwoordingsdag website online

Op woensdag 18 mei is het weer Verantwoordingsdag. Op deze dag legt het kabinet verantwoording af over de overheidsfinanciën en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Wilt u weten welke maatregelen de overheid heeft genomen en wat dit u heeft opgeleverd? Al vanaf 12 mei is deze informatie te vinden op www.verantwoordingsdag.nl.

Op deze website kunt u via het onderdeel 'Kabinetsbeleid 2010' nagaan welke maatregelen het kabinet in 2010 genomen heeft en wat het u heeft opgeleverd. De maatregelen voor u als gezin zijn hier op een rijtje gezet. Zo krijgt u antwoorden op vragen als: hoe is de overheid in 2010 ouders tegemoet gekomen in schoolkosten? Lees alles over deze en andere maatregelen vanaf 12 mei op de Verantwoordingsdag website.

Daarnaast vindt u op de site een samenvatting van het Financieel Jaarverslag van het Rijk, waarin teruggeblikt wordt op het gevoerde begrotingsbeleid van het kabinet en de economische ontwikkelingen in 2010. In het onderdeel ĎCijfers en feitení staan de rijksinkomsten en de rijksuitgaven over 2010 op een rijtje. Ook vindt u hier per ministerie voorbeelden van waar het geld aan uitgegeven is. Wist u bijvoorbeeld dat in 2010 voor 822.000 kinderen gebruik is gemaakt van kinderopvang? Totale uitgaven van de overheid aan kinderopvang bedroegen in 2010 ruim 3.352,8 miljoen euro. Meer van deze interessante feiten leest u bij 'Cijfers en feiten'.

Naast inhoudelijke informatie kunt u op de website ook terecht voor algemene informatie over Verantwoordingsdag, videoís en interviews. Zo vindt u op de site o.a. interviews met Saskia Stuiveling (president Algemene Rekenkamer) en Ineke Dezentjé Hamming (voorzitter vaste Kamercommissie Financiën), waarin zij vertellen wat Verantwoordingsdag voor hen betekent.

Kortom, op de Verantwoordingsdag website vindt u vanaf 12 mei om 14.00 uur alle informatie over Verantwoordingsdag en de concrete resultaten van het gevoerde kabinetsbeleid in 2010.

49. Hoera! Ik ga weer naar school

Lees het rapport van de Ombudsman Hoera! Ik ga weer naar school. Voor leerlingen met psychische of gedragsproblemen die thuiszitten.

50. Onderwijsconsulenten: kosteloos advies en begeleiding

Onderwijsconsulenten: kosteloos advies en begeleiding rond onderwijs aan geindiceerde kinderen. Net als ieder kind in de leerplichtige leeftijd hebben kinderen met een handicap, ziekte of stoornis recht op goed onderwijs. Dat kan betekenen dat zij op hun school speciale begeleiding en/of voorzieningen nodig hebben.

Ga naar de website Onderwijsconsulenten voor meer informatie. Daar vindt u ook een brochure en een checklist.

De aanleiding voor het samenstellen van deze brochure was een schrijnende brief van een ouder over haar ervaringen met de schoolkeuze VO of VSO voor haar autistische zoon. Omdat uit onze praktijk blijkt dat meer ouders met deze problematiek worstelen, hebben wij een checklist voor ouders samengesteld. In deze brochure staat een overzicht van aandachtspunten rond onderwijs en zorg. Ouders kunnen deze onderwerpen tijdens het gesprek op school over hun kind aan de orde stellen.

51. Taxatielijst voor Ouderfunctioneren

Met de Taxatielijst voor Ouderfunctioneren (TvO) wordt het klinisch oordeel van de hulpverlener gestandaardiseerd en genuanceerd. Met de TvO kan nauwkeuriger worden bepaald of het misschien ook de ouders zijn die hulp nodig hebben bij hun functioneren, in plaats van alleen het kind. Klinisch psycholoog Jan van der Maas, die de TvO ontwikkelde, toont in zijn onderzoek aan dat met de TvO de kwaliteit van ouderfunctioneren op een tamelijk betrouwbare en valide manier kan worden vastgesteld. Ook kan met de TvO het verband worden gelegd tussen ouderfunctioneren en de invloed van de omgeving.

Zie het document.

52. Code oranje: wees alert!

Bij Ouders Online: Code oranje (wees alert) is het verslag van een onderzoek naar het functioneren van de jeugdgezondheidszorg anno 2010. Wat vinden ouders van het CB en de schoolarts?

53. Langer zwangerschapsverlof moeders couveusekinderen

Nieuwsbericht | 16-02-2011

De minister vindt dat de wettelijke regels nu onvoldoende rekening houden met moeders van wie de kinderen extreem vroeg of ernstig ziek geboren worden. Hun recht op verlof wordt nu nog, net als voor andere moeders, berekend vanaf het moment dat hun kind wordt geboren en niet vanaf het moment dat hun kind uit het ziekenhuis komt.

Zie het hele bericht.

54. ADHD: sterke verbetering na RED-dieet

Datum bericht: 4 februari 2011

Een zogeheten RED-dieet heeft bij een groot deel van de kinderen met ADHD een gunstig effect. Hun gedrag verbetert sterk, zo blijkt uit een onderzoek van onder meer het ADHD Research Centrum Eindhoven, Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het UMC St Radboud. Aanbevolen wordt om dit dieet op te nemen in het behandelprotocol van kinderen met ADHD. Het onderzoek staat in het gezaghebbende weekblad The Lancet (5 februari).

Lees het volledige artikel!

55. Verwijsindex voor risicojongeren

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2010/07/09/verwijsindex-voor-risicojongeren.html Op 1 augustus 2010 treedt de Verwijsindex risicojongeren in werking. In dit landelijke systeem melden hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, de jeugdzorg en justitie problemen van jongeren tot 23.

Het komt regelmatig voor dat verschillende hulpverleners zich bezighouden met dezelfde jongere. Organisaties werken daarbij soms langs elkaar heen. Gebruik van de verwijsindex draagt bij aan effectiever samenwerken van hulpverleners en gemeenten.

Als er meer meldingen worden gedaan over een jongere, krijgen de betrokken hulpverleners daarover bericht. De verwijsindex is opgezet zodat hulpverleners sneller en makkelijker met elkaar in contact komen. Zo kunnen zij informatie uitwisselen over behandelingen en resultaten.

56. Beleidsagenda 2011 programmaministerie voor Jeugd en Gezin

Zie: Beleidsagenda 2011 programmaministerie voor Jeugd en Gezin, en de beleidsagenda.

57. Gegevens over gezinnen in EU

Gegevens over gezinnen in EU kun je vinden in de OECD Family Database.

58. Kinderombudsman in 2011

Er komt een Kinderombudsman die ervoor moet zorgen dat de rechten van kinderen worden gerespecteerd door overheidsinstanties. Zie: hier.

59. Rouvoet komt ouders in de gastouderopvang tegemoet

Van van: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/08/16/rouvoet-komt-ouders-in-de-gastouderopvang-tegemoet.html
  Nieuwsbericht | 16-08-2010

  Ouders die gebruikmaken van gastouderopvang hebben in 2010 recht op kinderopvangtoeslag, ook als hun gastouder niet aan de nieuwe deskundigheidseisen voldoet. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten op voorstel van minister Rouvoet van Onderwijs. In 2011 gelden deze regels wel, maar gastouders krijgen langer de tijd om aan de gestelde eisen te voldoen. Ook mogen gastouders voortaan op meer dan één locatie oppassen.

  Kinderopvangtoeslag in 2010
  Ouders hebben in 2010 recht op kinderopvangtoeslag, ook als hun gastouder niet aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoet en daardoor nog niet is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Daarmee wordt de terugbetalingsplicht over 2010 geschrapt. Hierdoor wordt voorkomen dat vraagouders het financiële risico lopen als hun gastouder zich niet op tijd kwalificeert. Voor definitieve toekenning van de toeslag over 2010 moeten ouders wel aan de overige wettelijk eisen voldoen.

  Kinderopvangtoeslag in 2011
  Vanaf 2011 moeten gastouders wel aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen en in het Landelijk Register Kinderopvang zijn opgenomen, willen vraagouders hun recht op kinderopvangtoeslag behouden. Rouvoet geeft gastouders langer de tijd om aan de deskundigheidseisen te voldoen en zich aan te melden bij de gemeente. De deadline van 1 september 2010 wordt verschoven naar 1 oktober 2010. Op deze manier krijgen opleidingcentra en gastouderbureaus meer tijd om alle procedures af te ronden en diplomaís voor gastouders in orde te maken.

  Eén locatie-eis
  De bewindspersoon laat de eis vallen dat gastouders maar op één locatie mogen oppassen. Gastouders kunnen weer zowel thuis als bij de vraagouder of bij meerdere vraagouders oppassen, waardoor het voor gastouders aantrekkelijker kan zijn om in de gastouderopvang te werken.

  Gewijzigde Wet Kinderopvang per 1 januari 2010
  Het kabinet besloot in juni vorig jaar de regels voor gastouderopvang aan te passen, om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan, de kwaliteit te verhogen en de kinderopvang betaalbaar te houden. Op 1 januari 2010 zijn de nieuwe regels voor gastouderopvang ingegaan. Gastouderbureaus moeten aan strengere eisen voldoen en van gastouders wordt een hogere deskundigheid gevraagd. Ook is er een Landelijk Register Kinderopvang waar zowel gastouders als het gastouderbureau ingeschreven moeten staan. Gastouders kunnen in het register worden opgenomen als ze aan de kwaliteitseisen voldoen. Alleen ouders die gebruik maken van opvang die in dit register staat, komen voor kinderopvangtoeslag in aanmerking. Minister Rouvoet laat die eis nu vanaf 1 januari 2011 ingaan. Hij komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer.

  Documenten en publicaties
  Per 1 januari 2010 is de Wet Kinderopvang gewijzigd en gelden er nieuwe regels voor gastouderopvang. Uitvoering moties gastouderopvang.

60. Vriendschap beschermt kind tegen stress op school

Een kind dat wordt buitengesloten door klasgenoten heeft daar veel last van en kan er op den duur zelfs ziek van worden. Vriendschappen kunnen het kind beschermen tegen de stress van het er niet bij horen. Een goede relatie tussen ouders en kind geeft een goede basis om later vriendschappen aan te gaan. Het contact tussen ouders en het kind bij vijftien maanden is voorspellend voor de kwaliteit van toekomstige vriendschappen. Dat blijkt uit onderzoek waarop psychologe Ellen Peters op 6 juli promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zie:
- Vriendschap beschermt kind tegen stress op school
of: - Friendships in middle childhood

61. Diagnose te laat gesteld

Hoewel ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) al vaak voor de leeftijd van 24 maanden opmerken dat hun kind zich 'anders' ontwikkelt, wordt een diagnose vaak pas jaren later gesteld, met als ongewenst gevolg een vertraging in inzet van passende behandeling en een opeenstapeling van stress bij ouders. Lees verder op: Radboud Universiteit.

62. Ouders meer kwijt aan kinderopvang

Van Teletekst za 12 jun:
  Ouders meer kwijt aan kinderopvang

  Ouders gaan volgend jaar meer betalen voor kinderopvang. Demissionair minister Rouvoet verlaagt de toeslag omdat de tekorten weer oplopen. Gezinnen met een minimuminkomen betalen volgend jaar 21 euro per maand meer, bij de hoogste inkomens is dat 54 euro. De opvang kost dit jaar 50 miljoen euro meer dan kortgeleden werd verwacht. Dat komt vooral doordat er nog steeds meer kinderen dan voorzien worden opgevangen door gastouders. Ondanks de bezuinigingen wordt vanaf volgend jaar nog steeds het grootste deel van de kinderopvang betaald door het Rijk.

63. Toekomstverkenning Jeugdzorg

Dinsdag 18 mei 2010 presenteerde de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg haar rapport Jeugdzorg dichterbij.

Lees ook de reactie van de MOgroep (Maatschappelijk Ondernemers Groep), een bundeling van krachten van ruim 1700 ondernemers in Welzijn & Maatschappelijk Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang.

64. Labelkinderen help je door hun gezin te steunen

Ingezonden brief van de Stichting Gezin in de Trouw van 8 mei 2010:
  De krant besteedde deze week aandacht aan het fenomeen van de 'labelkinderen', kinderen met een gedragsstoornis of leerprobleem. Volgens onderzoek van 'Rondom 10' en CNV Onderwijs zijn leerkrachten in het reguliere onderwijs onvoldoende voorbereid op het begeleiden van het toenemende aantal van deze kinderen. De leerkrachten moeten meer ondersteuning krijgen.

  Niet alleen van de leerkrachten wordt een grotere inspanning verwacht, maar (vooral!) ook van de ouders. Hoe nuttig het beter voorbereiden van leerkrachten ook is, je spant daarmee toch een beetje het paard achter de wagen. Bij het ondersteunen van gezinnen spelen professionals een belangrijke rol. Maar het beter faciliteren van die professionals mag niet als een doel worden gezien - het is hooguit een middel.

  Effectiever is het om te investeren in de ondersteuning van gezinnen. Een stabiel thuisfront is de tegenhanger van de veranderlijke omgeving van kinderen (denk aan jaarlijks wisselende leerkrachten). Het bieden van het stabiele thuisfront is de taak van ouders en/of verzorgers.

  Een voorbeeld: voor peuters met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand zijn er nog legio mogelijkheden om ouders te helpen en te versterken. Denk aan de zogeheten 'Stap-prograrnma's' voor ontwikkelingsstimulering via spel. Maar naarmate het kind ouder wordt, wordt er steeds meer op professionals vertrouwd, en staan ouders aan de zijlijn.

  Wanneer onderwijsprofessionals en sociaal-pedagogische hulpverleners het gezin als een ondersteunende partner zien bij de opvoeding, dan is er al veel gewonnen. Juist voor de 'labelkinderen' om wie het gaat. Ouders zijn, als het om hun kind gaat, zelf sowieso de beste deskundigen die er zijn. Ze verdienen respect, waardering en steun.

65. Vrijwillige ouderbijdrage

 1. De vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs
  In dit rapport doet de Inspectie van het Onderwijs verslag van het onderzoek dat zij deed naar de informatievoorziening over de vrijwillige ouderbijdrage in een steekproef van schoolgidsen.
 2. http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties/Vrijwillige+ouderbijdrage+in+het+voortgezet+onderwijs.html Vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs
  in het voortgezet onderwijs De inspectie heeft in 2008/2009 een onderzoek uitgevoerd naar de vrijwillige ouderbijdrage op 111 vestigingen voor voortgezet onderwijs.

66. Sociaal uitgesloten

Ruim een tiende van de kinderen in Nederland is sociaal uitgesloten. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder ruim tweeduizend kinderen en hun ouders.

Lees hier verder.

67. Van verzorgingsstaat naar participatie

Langzamerhand wordt duidelijk dat er in de zeer nabije toekomst iets wezenlijks moet gaan veranderen in onze verzorgingsstaat, en niet alleen vanwege de kosten. Door een brede invoering van Eigen Kracht-conferenties kan de Eigen Kracht Centrale op het terrein van zorg en hulpverlening een belangrijke bijdrage leveren aan verandering. De kern hiervan is het bevorderen van Ďsamenredzaamheidí door burgers: wie kan rekenen op hulp uit eigen kring staat steviger in zijn schoenen en doet minder een beroep op professionele zorg. Met behulp van de Eigen Kracht-conferentie krijgen burgers de verantwoordelijkheid terug voor hun problemen én voor de oplossingen ervan. De sleutel is zeggenschap.

Actief burgerschap is dus de uitkomst. Deelnemers ontlenen trots en plezier aan het eigendom van hun plan dat zij in eigen kring bedacht hebben. Zij voeren hun gemaakte plannen grotendeels zelf uit, ook op de langere termijn. Niet alleen direct betrokkenen worden er beter van, maar ook de samenleving die minder kosten hoeft te maken.Onderzoek laat zien dat een Eigen Kracht-conferentie negen van de tien keer tot resultaat leidt.

Aanbodgerichte werkwijze omkeren
De Eigen Kracht-conferentie keert de gangbare werkwijze en machtsverhoudingen in de zorg om. De aanbodgerichte standaardbenadering van de professionele zorg wordt verlaten en maakt plaats voor een grote kring van mensen aan wie om een plan gevraagd wordt. Mensen die voorheen als oorzaak van problemen werden beschouwd, vormen nu het begin van de oplossing. Zij krijgen zeggenschap en regie over hun eigen situatie. Het plan dat de Ďeigen kringí maakt, is leidend voor de hulp. Een hulpverleningsplan is dan niet meer het werkplan van de hulpverlener, maar het plan van een burger waar professionele zorg een onderdeel van kan zijn. Het moet een recht en plicht van burgers zijn om allereerst hun eigen kracht aan te spreken. Het is deze visie die Eigen Kracht zo werkzaam maakt, Eigen Kracht-conferenties als product zijn er slechts een afgeleide van.

De omkering van de werkwijze van professionals is ook structureel toepasbaar op andere (zorg) terreinen: in de gezondheidszorg, in scholen en buurten, bij slachtoffers en daders, bij dreigende uithuiszetting, echtscheiding, huiselijk geweld of na detentie: overal waar burgers problemen hebben en geconfronteerd worden met standaard hulpaanbod. Als de regels veranderen, wordt het vanzelfsprekend de burgers in ons land eerst te vragen zelf een plan te maken op basis van hun mogelijkheden en bronnen. Daarna wordt inzichtelijk wat burgers vragen van professionele hulp- en dienstverlening.

Rob van Pagée
www.eigen-kracht.nl

68. Betere samenleving vraagt om andere opvoeding

Een opinieonderzoek na het verschijnen Motivaction-boek "De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders". Zie de Factsheet onderzoeksresultaten.

69. De Ombudslijn MBO

De Ombudslijn MBO is er om de klachtenafhandeling in het mbo te verbeteren. En om een beter zicht te krijgen op de omvang en aard van klachten. Waarover klagen mbo-studenten en hun ouders/verzorgers? Waar komt die ontevredenheid vandaan? En: wat doet de school met klachten?

70. Het gezin internationaal

Jaarlijks verschijnt er bij Unicef een rapport waarin zorg en onderwijs worden vergeleken voor kinderen op jonge leeftijd. Zie: The child care transition.

71. Hedendaagse opvoeders: blijf bij jezelf!

Het thema van de 75ste Boekenweek is opgroeien, jong zijn en ontwikkeling. Jan Bransen is hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen en denkt veel na over opgroeien en opvoeden.

Zie het volledige bericht.

72. Kinderen leren zelf wel hoe het hoort

Zero tolerance luidt de inmiddels breed omarmde oplossing om jongeren die zich misdragen, weer in het gareel te krijgen. Maar opvoedingsfilosoof Jan Bransen bespeurt hoe onder deze nieuwerwetse vlag de oude christelijke opvattingen over boetedoening, zonde en hiërarchie zich opnieuw verspreiden. 'En er is geen gebrek aan morele autoriteit, maar juist teveel.'

Zie het volledige artikel.